0988 398 898
02 491 61 35

Изберете език / Kies uw taal

Преводи

slide_2_parallax

За нас преводът не е просто трансформиране на даден текст от един език на друг, преводът е умението да се възпроизведе текста по такъв начин, че да звучи еднакво логично, разбираемо и професионално. За целта са нужни опит и задълбочени познания по съответния език. Преводът не е просто превеждане дума по дума. Има много специфики на всеки език, които трябва да бъдат взимани под внимание, за да не се стига до неприятни недоразумения или комични ситуации. Този аспект е особено важен за бизнеса, където предаването на точното послание е от изключителна важност.

Защото да превеждаш е изкуство

Ние от НЛ Преводи познаваме перфектно двата езика и сме наясно със спецификите, начините на изразяване и можем да ви гарантираме професионален превод от и на нидерландски език.

Ние превеждаме всякакъв вид документи и текстове:

  • лични и служебни документи
  • официални удостоверения - за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, за фирмена регистрация, кръщелни свидетелства и др.
  • техническа и специализирана тематика
  • текстове с икономическа и финансова тематика
  • текстове с медицинска тематика
  • текстове с юридическа тематика
  • художествена литература

Фактът, че не работим с външни преводачи ни позволява да предложим на нашите клиенти атрактивни цени и кратки срокове на изпълнение.